Uus / New

Performance

LokaalRaadio on lisaks raadiole ka performance-grupp, mis esitab live’s nn. ‘raadiokuuldemänge’ kuhu segab teksti ja improvisatsioonilist drone-noise’i. LokaalRaadio kui muusikalise grupeeringu keskme moodustavad Raul Keller (kitarr, lo-fi analoogsüntesaatorid, no-input mikser, elektroonilised vidinad, objektid) ja Hello Upan (viiul, cracklebox, diktofonid, tekst), nendega liitub laval Katrin Essenson (tekst). LokaalRaadio ‘kuuldemäng’ edastatakse kotserdipaigal ja selle vahetus ümbruses FM sagedusel 107.2FM.

2012. teeb LokaalRaadio performance-grupp koostööd festivaliga SoundExchange (soundexchange.eu), mille raames antakse kolm raadioetendust spetsiaalselt tellitud kuuldemänguga ‘Symbolistica’ – Tallinnas, Vilniuses ja Chemnitzis (Saksamaa). ‘Symbolistica’ esialgseks impulsiks oli esinemine samanimelisel festivalil Tartus 2009. aastal, kus me kasutasime sümbolitest spektraalanalüüsiga sünteesitud helisid. Vilniuses oli kaasas ka osa Rauli installatsioonist tema isiknäituselt ‘KLANG!’ Tallinnas Eesti Meremuuseumi Püssirohukeldris. Näituse l6pul tegi LokaalRaadio ka ‘Symbolistica’ esimese avaliku proovi. Pilte Tallinna ‘eelkontserdist’ saab vaadata siit. Vilniuse kontserdist pilte siin. ‘Symbolisticat’ saab netistriimis kuulata LokaalRaadios aasta l6pus.

——————————-

Besides being a radio art platform, LokaalRaadio is a live sound performance group, which stages live ‘radioplays’ that consist of text and improvisational drone-noise. At the heart of this group are Raul Keller (guitar, lofi analog synths, no-input mixer, electronic gadgetry, objects) and Hello Upan (violin, cracklebox, dictophones, text). They are joined on stage by Katrin Essenson (text). The ‘radio play’ is being transmitted on site and its immediate surroundings at 107.2FM dial.

In 2012. we have been commissioned a radio play Symbolistica by SoundExchange festival (soundexchange.eu) that will be performed in Tallinn (Estonia), Vilnius (Lithuania) and Chemnitz (Germany). The initial impulse for the play comes from a eponymous festival that we performed at in 2009. in Tartu (Estomnia), where we used sounds synthesized from symbols with spectral analysis as the core of the show. In Vilnius we performed as an installation piece, as Raul brought some of his installation work along from the solo exhibition KLANG!, held in The Estonian Maritime Museum’s Gunpowder Depot at the end of February and early March 2012. The first public rehearsal of proto-Symbolistica was also given there. Pictures of the setup can be found here. Pictures of Vilnius setup and some shots from the concert can be found here. The radio play will be made available in LokaalRaadio web stream at the end of the year