Uus / New

Radioactivity!!

LokaalRaadio tegutseb! Oleme oma veebiga küll m6nev6rra sündmustest maha jäänud, aga see ei tähenda, et me ei tegutseks. Laadisime üles pildimaterjali LokaalRaadio live-performance’st ‘Symbolistica’ (Raul Keller / Hello Upan) Tallinnas Rauli isiknäitusel ‘KLANG!’ 7. märtsil ja Vilniuses Kaasaegse Kunsti Muuseumis (CAC) 14. aprillil. Järgmised kontserdid toimuvad septembris ja oktoobris. LokaalRaadio koostööpartneriks on festival Soundexchange. (soundexchange.eu). Lähem info alajaotusest INFO>PERFORMANCE

Lisaks: LokaalRaadio server muudab oma asukohta ja hetkel pole me eetris kuid käivad läbirääkimised uue teenusepakkujaga.

——————————-

LokaalRaadio is active and will keep you posted. We have uploaded some visuals from LokaalRaadio radio-performance Symbolistica (Raul Keller / Hello Upan), which was commissioned by Soundexchange festival (soundexchange.eu) from performances in Tallinn, at Raul’s exhibition ‘KLANG!’ March 7. and Vilnius Contemporary Art Centre (CAC) on April 14. Next performances will be in September and October. More info from section INFO>PERFORMANCE

Also: LokaalRaadio is in the process of changing the service provider of our streaming server. We hope to be back on air soon and will keep you posted.

Leave a Reply